אני ממש מתחיללמדתי כבר דבר או שתייםנראה לי שאני מתחיל להבין את הקטעהחסות שלי ממלאות לי את המקרראין גנן כמוני
סמנו את הבחירה מתאימה ביותר עבורכם