כתב אחריות על מערכות הידרופוניות מקולקציית URBAN

כיסוי אחריות:

א. נייצ’רטק הידרופוניקה בע”מ (“היצרן”) מספקת אחריות על מערכות הידרופוניות מקולקציית URBAN, כולל Wally32, Homie14, Homie28, Tobato, Airpoonic Green, Airponic Fruit בלבד (“המוצר”) לתקופה של שנה מתאריך הרכישה.

ב. האחריות מכסה פגמים בייצור ופגמים שנוצרו במהלך המשלוח – עם משלוחים חינם לתקופה של חודש מיום הרכישה.

ג. לאחר תום החודש הראשון האחריות מכסה שימוש רגיל לפי ההוראות על פי יעודו של המוצר ל11 חודשים נוספים – משלוחים הכרוכים במימוש האחריות בתקופה זו יהיו על חשבון הלקוח.
חריגות:

אחריות זו אינה מכסה נזקים או בעיות שנגרמו על ידי:

א. שימוש לרעה, טיפול לא נכון או התקנה לא נכונה של המוצר.

ב. שינויים או תיקונים לא מורשים.

ג. תאונות, רשלנות או התנהגות לא אחראית מצד הלקוח.

ד. אי ציות להוראות וההנחיות של היצרן שסופקו עם המוצר.

ה. מעשי טבע, לרבות אך לא רק שיטפונות, שריפות ורעידות אדמה.

תהליך פתיחת קריאת שירות אחריות:

היצרן מעודד לקוחות לעיין תחילה בסעיף “פתרון בעיות שכיחות” באתר החברה. סעיף זה מציע מדריכים מקיפים לפתרון בעיות, שאלות נפוצות והוראות שלב אחר שלב לבעיות נפוצות שעלולות להתעורר במהלך ההרכבה או הטיפול. כך, יוכלו הלקוחות למצוא פתרונות מיידיים לבעיות קלות ולחסוך זמן ומאמץ לעצמם ולנותני השירות.

א. כדי לפתוח קריאת שירות, על הלקוח להכנס לעמוד ‘תמיכה טכנית’ ולפתוח ‘קריאת שירות’ באתר האינטרנט של היצרן.

ב. יהיה על הלקוח לספק הוכחת רכישה, כגון קבלה או אישור הזמנה.

ג. על הלקוח לספק תיאור מפורט של הנושא, ראיות תומכות (למשל, תמונות או סרטונים), וכל תיעוד רלוונטי כפי שיתבקש.

ד. היצרן יעריך את תביעת האחריות ויקבע אם היא נכנסת לכיסוי המסופק בהסכם זה.

בעיות הניתנות לתיקון על ידי הלקוח

במקרים בהם נראה שהבעיה במוצר ניתנת לתיקון על ידי הלקוח, היצרן יספק את הכלים, החומרים וההנחיות הדרושים לפתרון הבעיה. לדוגמה, אם צינור דולף, היצרן עשוי לשלוח אוטם או להציע להשתמש בסרט טפלון למטרות איטום. היצרן יספק הדרכה ברורה ותמיכה כדי לסייע ללקוח לטפל בבעיה בצורה יעילה ומהירה.

פתרון אחריות:

א. אם קריאת השירות עומדת בתנאי האחריות שפורטו לעיל ונחשבת תקפה על ידי היצרן, אפשרויות הפתרון הזמינות עשויות לכלול:

i. תיקון של החלק הפגום או של המוצר כולו.

ii. החלפת החלק הפגום או המוצר כולו.

iii. החזר כספי או זיכוי בחנות, לפי שיקול דעתו של היצרן.

ב. היצרן שומר לעצמו את הזכות לבחור באפשרות הפתרון המתאימה בהתבסס על נסיבות תביעת האחריות.

ג. היצרן יעביר ללקוח את אפשרות הפתרון ויספק הנחיות כיצד להמשיך.

אחריות הלקוח:

הלקוח אחראי על:

א. עלויות משלוח הכרוכות בהחזרת המוצר למרכז השירות המיועד וחזרה לבית הלקוח. ניתן למסור ולאסוף את המוצרים ממחסן נייצ’רטק בקרית עקרון בתיאום מראש 08-9174719.

ב. ביצוע כל ההוראות שסופקו על ידי היצרן לצורך פתרון בעיות, תיקון או החלפה.

ג. על הלקוח לשתף פעולה עם היצרן במתן כל מידע, תיעוד או גישה למוצר ככל שיתבקש על מנת לאפשר טיפול מהיר ומקצועי.

אי הכללה של ביקורי בית מכיסוי אחריות

ביקורי בית או בדיקות באתר אינם כלולים כחלק מכיסוי האחריות. אם לקוח מבקש ביקור מקצועי כדי לטפל בבעיה במוצר, כגון סיוע בהתקנה או פתרון בעיות, היצרן עשוי להציע אפשרות לביקור שירות בתשלום. עלות הביקור המקצועי תימסר ללקוח מראש, וכל חיובים הקשורים לביקור, לרבות הוצאות נסיעה, עבודה ודמי ייעוץ, יחולו על הלקוח. היצרן יספק תמחור שקוף לביקורים מקצועיים מסוג זה, שיאפשר ללקוח לקבל החלטה מושכלת בהתבסס על צרכיו ונסיבותיו הספציפיות.

הגבלת אחריות:

א. אחריותו של היצרן מוגבלת לתיקון, החלפה או החזר כספי של המוצר כפי שמתואר בהסכם אחריות זה.

ב. היצרן אינו אחראי לכל נזק עקיף, מקרי או תוצאתי הנובע מהשימוש או חוסר היכולת להשתמש במוצר המכוסה על ידי הסכם אחריות זה.

חוק וסמכות שיפוט:

מחלוקת הנובעת מהסכם אחריות זה או בקשר אליו תהיה כפופה לסמכות השיפוט הבלעדית של בית משפט רחובות.