בחרו ערכת הידרופונ

תנאי שמש / תאורה

שמש מלאה

חצי צל

האם על המערכת לעמוד על הרצפה או להתלות על קיר?

קיר

רצפה

מה חשוב לך?

תוצרת מרובה

אסתטיות